فوایدمصرف پوست لیمو

فواید مصرف پوست لیمو:

داخل پوست لیمو ماده اے بہ نام پڪتین است ڪہ بہ ڪاهش وزن ڪمڪ مےڪند

این ماده داخل دستگاه گوارش بہ ژلہ تبدیل شده وجلوے جذب سریع شڪر را مے گیرد.

مرصاد
تیر 28, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.