تقویت شنوایی

تقویت شنوایی :

مرزنجوش را بجوشانید گرم که شد صاف کنید نیم گرم در گوش بریزید،
روغن ترب هم شب موقع خواب در گوش بچکانید شنوایی را بسیار تقویت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.