کمک درمان گیاهی گیاهی جایگزین فلوکسیتن

پرسش
برای درمان ضعف اعصاب و کسی که کپسول فلوکستین مصرف میکند چه کمک درمان گیاهی گیاهی جایگزینی وجود دارد؟

دمڪرده مخلوط مساوی از:

افتیمون
بادرنجبویه
گل گاو زبان
سنبل الطیب
اسطوخدوس

هر شب یڪ لیوان میل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.