موادغذایی ضدانگل

اَنگَل

«رب نارنج» که در اثر جوشاندن و غلیظ کردن «آب نارنج» به
دست می‌آید، یک مرهم ضد انگل می‌باشد.
«سیر» ضد انگل می‌باشد.
«ترخون» کمی ضد انگل است.
عصاره برگ های «آناناس» ضدکرم و انگل‌کش است.
روغن تخم «رازیانه» کرم‌کش و ضد انگل می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.