غذاهای مفیدبرای استخوانها

غذاهای مفید برای استخوان ها:

کشک سنتی
انواع کلم
پونه
مرزه
چهارمغز باعسل
پودرسنجد باعسل
پودرسنجد باشیره انگور
کنجد خام باپوست
روغن زیتون
کله جوش
خرما
آفتاب مستقیم
ورزش روزانه
کله وپاچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.