حدیث در مورد انار و آب گرم

امام صادق علیه السلام:

دو چیزی هستند که برای هر چیزی سودمند است و برای هیچ چیز ضرر ندارد:

آب نیمْ گرم
انار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.