شماره تماس :

02532894680

09128510420

صفحه اینستاگرام:

instagram.com/shafabakhshteb.ir

آدرس شعبه مرکزی : قم خ 55 متر عماریاسر نبش کوچه 27 / عطاری شفابخش