آمادگی رحم(قراص)

۲۲,۰۰۰ تومان

آماده شدن رحم برای بارداری
جلوگیری از سقط جنین
رفع مشکلات رحم قبل بارداری
رفع عفونت رحم

نکته؛هیچ کدام ازپودرهای ابزن در دوران بارداری توصیه نمیشوند