ادویه پلویی

۴۶,۰۰۰ تومان

ادویه پلویی برای بهتر کردن بو وطعم برنج به کار میرود و از این ادویه برای انواع برنج های ایرانی وخارجی استفاده میشود