بیسکوییت سویق گندم

۷۰,۰۰۰ تومان

خاصیت هر سویق با خاصیت همان چیزی که از آن تهیه شده است تناسب دارد.مثلا وقتی جو از گندم سردتر است، طبع سویق جو هم از سویق گندم سردتر است. بنابراین خوب است قبل از تهیه و خوردن سویق یا قاووت، طبع و مزاج خودتان رابشناسید تا انتخاب درستی داشته باشید. به همین دلیل، بعضی از سویق ها رابراساس ویژگی مصرف کننده یا خاصیتشان نام گذاری می کنند.م مانند سویق کودک،سویق سیب،سویق نخود وسویق کامل.

برخی از خواص سویق گندم:

هضم کننده غذا، برطرف کننده گرسنگی ، انرژی زا ، بهبود ضعف و ناتوانی، موثر در متعادل کردن طبایع ، موثر در رشد استخوان ، بهترین غذای کودکان ، نیرومند سازی دستان ، تقویت جنین