داروی امام هفتم (زمستانه)

۱۸,۰۰۰ تومان

این دارو پودری می باشد.