کمک درمان گیاهی تشنج

۲۸,۰۰۰ تومان

کمک به رفع مشکل تشنج
گرم کننده ی مغز
کمک‌به رفع صرع
تقویت کننده ی مغز
جلوگیری از کوچک شدن مغز