داروی حافظه2(ابوبصیر)

۲۱,۰۰۰ تومان

خواص:
تقویت حافظه،
برطرف کننده بلغم،
باز کننده عروق،
تسکین ورفع کمر درد،
دیسک کمر و گودی کمر،
موثر در رفع سردرد