کمک درمان گیاهی زحیر(زخم روده ومعده)

۲۴,۰۰۰ تومان

رفع زخم روده،
خونریزی روده، رفع اسهال خونی، کولیت روده، زخم دستگاه گوارش و کمک به رفع سرطان انتهای روده