کمک درمان گیاهی قند1(عدس الملک)

۲۸,۰۰۰ تومان

تنظیم قند مورد نیاز بدن
کمک به رفع مشکل دیابت
گرم کننده کلیه وکمک به سوخت وساز بهتر
وجذب قند دراندازه مفید برای بدن