داروی پروستات(یقطین)

۲۸,۰۰۰ تومان

کمک‌به رفع مشکلات پروستات
رفع بلغم از مثانه وپروستات
کمک به رفع مشکل بزرگ شدن پروستات
گرم کننده کلیه ومثانه