روغن حنظل(دندان)

۲۸,۰۰۰ تومان

برخی از خواص این محصول:

درمان دندان درد،عصب کشی طبیعی،درمان دردگوش.