سرمه إثمد (درجه 1)

۲۴,۰۰۰ تومان

در روایت آمده که پیامبر (ص) با «سرمه اثمد» سرمه می‌کشیدند و زمانی که به رختخواب می‌رفتند و به‌تعداد فرد سرمه می‌کشیدند و می‌فرمودند: «بهترین سرمه‌های شما اثمد است، بینایی را تقویت می‌کند و مو را می‌رویاند».