سرمه امام ششم

۲۲,۰۰۰ تومان

سرمه کافوری سرمه ای که دستور ساخت آن از امام صادق علیه السلام در معتبر ترین کتاب شیعه یعنی کافی به دست ما رسیده است.

– ترکیبی از صبر و کافور و مر که باید بصورت نرم آسیاب شوند، یا داخل چشم ریخته شود یا بصورت سرمه استفاده شود.