سرمه کافوری

۲۲,۰۰۰ تومان

کاربرد این محصول:
1- درمان ضعف چشم؛ گشادی مردمک چشم؛
2- افتادگی پلک: گاهی ضعف چشم و گشادی مردمک چشم باعث افتادگی پلک می شود که درمانش سرمه کافوری و اثمد است، گاهی هم علت افتادگی پلک ناشی از ضغف عصب است که کمک درمان گیاهی آن کمک درمان گیاهی تقویت عصب است.