سیگار ( عنبر نسارا)

۳۰,۰۰۰ تومان

سیگار عنبر نسارا برای درمان عفونت های تنفسی.دندان و گوش.سینوزیت وسرماخوردگی مفید است و جزو سیگارهای گیاهی محسوب میشود