شربت سکنجبین

۷۵,۰۰۰ تومان

موثر در پاکسازی و تصفیه خون ، ضد صفرا ، کاهش حرارت بدن ، ضد ورم های خونیو

ضد جوش ، مقوی کبد