معجون صبحانه

۷۰,۰۰۰ تومان

از این معجون مقوی می توان برای یک وعده غذایی کامل صبحانه استفاده کرد.