نبات نیشکر شاخه ای

۳۲,۰۰۰ تومان

ملین ،رفع گرفتگی ها، مفید برای پوست، مناسب افراد دیابتی، شفای بیماری ها، تقویت قوای جنسی