دمنوش میوه به

۴۸,۰۰۰ تومان

یه ( Quince ) میوه ای زرد رنگ و مربای به در بین ایرانیان مورد اقبال است

که سلامت دات لایف به دلیل خواص مربای به ، مربای به کم شکر را برای سفره صبحانه پیشنهاد می کند.

به در کتب طب سنتی ایران با نام «سفرجل» آورده شده است و جهت تقویت قلب و مغز مفید می باشد