تباشیر

۳۰,۰۰۰ تومان

تباشیر : استفاده از گیاهان دارویی برای درمان انواع بیماری ها از دیرباز تا کنون رواج بسیار گسترده ای داشته است

و اعتقاد بر این است که این دسته از داروها بدون داشتن عوارض داروهای شیمیایی می توانند

در درمان مشکل ایجاد شده در بدن بسیار سودمند به شمار آیند .