مربا زردک شکری

۶۰,۰۰۰ تومان

خواص مربا زردک :مصرف این مربا (هویج) جهت تصفیه و باز کردن صدا، پاکسازی ریه، منع ریزش نزله،

سرفه، ضعف معده و جگر، بدی هضم، و ضعف قوای جنسی بسیار مؤثر است.

مربای جزر یا همان زردک، به قول اطبای طب سنتی بسیار مبهی یا افزاینده قوای جنسی است و همینطور مقوی احشا و رحم و هاضمه است.

علاوه بر اینکه در بدن تولید خلط سالم می کند.