انواع کیست ودرمان آن

کیست گوارشی

تباشیرباآب جوشیده سرد شده وعسل
صاف کننده خون
سویق عدس
حجامت

کیست روده بزرگ

تباشیرباآب عسل تنقیه شود
صاف کننده خون
سویق عدس
حجامت

کیست صفرا

تباشیربا دم کرده سنای مکی
صاف کننده خون
سویق عدس
حجامت

کیست مفاصل

تباشیربا انجدان رومی

کیست مغز

تباشیرباجوشانده سداب یامرزنجوش
صاف کننده خون
سویق عدس
حجامت

کیست روی زانو

شیطرج
صاف کننده خون
سویق عدس
تخم کتان باسرکه روی موضع
حجامت

مرصاد
خرداد 5, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.