جلوگیری ازسکته باکیوی

اگر میخواهید سکتہ نکنید ،ڪیوی بخورید..

ڪیوے درست مانند قرص آسپرین عمل میکند و موجب رقیق شدن خون شده و از تنگ شدن عروق خونے و بروز سکتہ جلوگیرے میڪند.

مرصاد
خرداد 26, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.