خوردن مویز

امام علی (ع) میفرمایند:

《مَن اصَطَبَحَ بِاحدَی وَ عِشرِینَ زَبیبَةً حَمرَاءَ لَم یَمرَضَ المَوتِ اِن شاءَالله.》

هر کس صبح را با بیست و یک مویز سرخ شروع کند مریض نمی شود مگر به مرض موت ان شاءالله.

منبع: الکافی، کلینی، ج۶، ص۳۵۱، ح۱.

مرصاد
مهر 1, 1398
برچسب ها :