درمان بانیش زنبور

آیامیدانید⁉️

نیش زنبور دربدن پادتنی میسازد که در برابربیماریهایی ازقبیل

رماتیسم
آلرژی بهارہ
بیماریهای ریوی
دردهای سرداستخوانی

بدن را دربرابر این بیماریهاواکسینه میکند.

مرصاد
تیر 1, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.