درمان بی خوابی

برای درمان بیخوابی بہ جای استفاده از قرص دیازپام این مخلوط را درست ڪنید و شب موقع خواب آرام آرام آنرا بخورید و راحت بخوابید :

عدد گردو
قاشق عسل
لیوان آب
را داخل مخلوط کن بریزید و نوش جان کنید

مرصاد
مهر 1, 1398
برچسب ها :