درمان وپیشگیری آلزایمر

آلزایمر
دردناڪترین بیمارے قرن

آلزایمر کہ با حواس پرتیهاے ڪوچڪ شروع میشود بامصرف شڪر بوجود میآید.

جایگزین شڪر

توت
خرما
عسل
انجیر
کشمش،مویز
شکرسرخ همانند اجدادمان

مرصاد
مرداد 8, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.