درمان پوکی استخوان

پوکے استخوان
ساییدگے مفاصل

ارده①ق
عسل①ق
شیره خرما②ق
مغز بادام⑭عدد
آب خنڪ①لیوان
پودرهستہ سنجد①ق

⑤دقیقہ میڪس،㊵روز بجاے صبحانہ خورده شود،⑩روز قطع،سپس یڪ دوره㊵روزه.

مرصاد
مرداد 1, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.