فوایدهل

فواید هل

اشتهارا تحریڪ مے ڪند وهضم غذارا بهبود می بخشد
نوشیدن دم ڪرده ی داغ آن موجب تسڪین ڪولیت
سوءهاضمه
بادنفخ
حالت تهوع و بے حالے شده و مانع ترشح زیاد اسیدمعده مے شود

مرصاد
تیر 29, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.