مزاج بذرهای ملین

مـــــزاج بـــــذرهاے مـــــلین

قدومه شیرازی: گرم و تر
تخم مرو: سرد و تر
خاکشیر: گرم و تر
بارهنگ: سرد و خشک

سرشیر: سرد و تر
اسفرزه: سرد و تر
فرنجمشک: گرم و خشک
تخم شربتی: گرم و تر

بالنگو: گرم و تر
تخم ریحان: گرم و تر

FycyA

مرصاد
تیر 5, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.