معجزات میوه هادردرمان بیماریها

معجزات میوه ها دردرمان بیماری ها :

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط: ﺧﺮﻣﺎ
ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ: ﮐﺸﻤﺶ
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ: ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﯾﺒﻮﺳﺖ: ﺁﻟﻮ ﺧﺸک، ﺍﻧﺠﯿﺮ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ: ﺯﻏﺎﻝ ﺍﺧﺘﻪ ﺧﺸﮏ

مرصاد
تیر 3, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.