پاکسازی بدن وسم زدایی

پاڪسازے بدن و سم زدایے

پاڪسازے اخلاط ‌ثلاثہ ‌‌«خاڪشیر _ترنجبین»

پاڪسازے بدن قبل از درمان اڪثر بیمارے ها نیاز است و از اصول درمان است.

خیلے از بیمارے ها با پاڪسازی درمان می شوند و نیازے بہ مراحل بعدے نیست،

خوب است قبل از انجام اعمالے مانند حجامت فَصد و زالو دو هفتہ اصلاح تغذیہ، پرهیزات و پاڪسازے انجام دهیم تا تاثیر ڪامل بگیریم.

هرروز صبح ناشتا ۳قاشق غذاخورے ترنجبین را در ۱/۵ لیوان آب جوش حل ڪنید، صاف ڪنید و آن را داغ داغ روی ۳قاشق غذاخورے خاڪشیر کہ از قبل خاڪشور و تمیز ڪرده اید بریزید و به جاے صبحانہ میل ڪنید تا ظهر چیزے نخورید مگر ڪمپوت.

بجاے ترنجنین میتوانید هرروز صبح ناشتا سہ قاشق غذاخورے خاڪشیر در یڪ لیوان شربت سڪنجبین ،همراه با آبگرم مخلوط ڪرده بجاے صبحانہ میل ڪنید.

مرصاد
مرداد 5, 1398
دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.