ادویه زرد چوبه

۴۲,۰۰۰ تومان

ادویه زرد چوبه از قدیم در طعم دهندگی و رنگ غذا های ایرانی ها نقش مهمی داشته و دارد این ادویه اسیا وامریکا میانه کشت میشود