ادویه کبابی

۴۸,۰۰۰ تومان

کباب همیشه برای ما ایرانیان جایگاه ویژه ای در غذا  داشته است وبرای درست کردن کباب هم ادویه های بسیاری استفاده شده است این ادویه به شما در تهیه ی یک کباب خوب کمک می کند