روغن رازیانه

۴۶,۰۰۰ تومان

روغن رایانه :

از تقطیر بخار دانه های خرد شده رازیانه بدست می آید، نام علمی این گیاه Foeniculum vulgare است. دانه‌های رازیانه، در زمینه‌ی آشپزی و همچنین از زمان‌های قدیم به عنوان خوشبو کننده، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این روغن گیاهی همچنین، بصورت گسترده برای اهداف کمک درمان گیاهیی مورد استفاده قرار می‌گیرد.