مام ضدعرق (ژله ای)

۳۳,۰۰۰ تومان

یکی از قسمت های بدن که تجمع غدد ضد تعریق در آن زیاد است، ناحیه زیر بغل است.