مام ضدعرق (مایع)

۵۰,۰۰۰ تومان

یکی از قسمت های بدن که تجمع غدد ضد تعریق در آن زیاد است، ناحیه زیر بغل است.