قرص کندر

۴۰,۰۰۰ تومان

قرص کندر گرم و خشک است و اگر با صمغ خورده شود برای رفع بدبویی بینی و تنگی نفس و سرفه مفید است .اگر کندر را با عسل بخورید موجب درمان فراموشی می شود.