حبه عناب

۲۸,۰۰۰ تومان

حضرت علی (علیه السلام) فرموده اند :عناب خواب آور است و بی خوابی را برطرف می کندو تب را می برد هسته عناب خواب آور است خستگی شدید را برطرف می کند رشد موی سر را زیاد می کند.