آرشیو برچسب: مشکلات مفصلی

پرکاربردترین کمک درمان گیاهی سنتی

پرکاربردترین کمک درمان گیاهی سنتی برای درمان مشکلات مفصلی، زنجبیل است. پودر زنجبیل را با کمی روغن دنبه یا زیتون مخلوط کرده به اطراف مفاصل میمالند. شستن مفاصل باجوشانده آن برای کاهش ورم مفید است.