سه ترمینال در بدن وجود دارد که روغن را سریع به عمق بدن میرساند.

۱٫ابروها برای کل منطقه سر وصورت
۲٫ناف برای وسط بدن
۳٫کف پابرای پایین تنه

بااین ترمینالها درمانهای جالبی را می توان تجربه کرد که فراتر از خشکیهای بدن می تواند باشد.
پانسمان ناف کودک نوزاد با مواد شمیایی بخاطر ترمینال بودن ناف جهت جذب غذادر زمان جنینی می تواند اسیب جدی به طفل وارد نماید که تا پایان عمر عاقب ان ادامه پیداکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.