نبایدهای_بارداری

پرهیز از یبوست
پرهیز از حمام زیاد
پرهیز از حرکات و ورزشهای سنگین
پرهیز از نزدیکی زیاد خصوصاً در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصاً در حاملگی اول
پرهیز از زمین خوردن و ضربت خوردن
پرهیز از پرخوری و کم_خوری
پرهیز از غم و اندوه خصوصاً در زیر یک و نیم ماه و بالای هشت ماه
پرهیز از خوشحالی شدید، صداها و بوهای شدید
پرهیز از نشاندن طفل دیگر بر شکم
پرهیز از فصد، حجامت، اسهال و قی مگر در صورت ضرورت (حجامت با نظر طبیب در ماه شش بارداری خوب است)
پرهیز از هر چه باعث سقط است خصوصاً زیر ۱٫۵ ماه وبالای ۸ ماه
پرهیز از برداشتن اشیاء سنگین
پرهیز از دویدن و کوبیدن اشیاء به سرعت و قوت که جنین تکان شدید بخورد
پرهیز از برداشتن بار سنگین بر شکم یا پشت یا پهلو
پرهیز از فریاد زدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.