کبد چرب

یکی از بهترین راهکارها برای مبتلا نشدن به بیماریهای کبد اصلاح روش های آب خوردن می باشد

①←بین غذا آب ننوشیم.
②←ناشتا آب سرد ننوشیم.
③←شب ایستاده آب ننوشیم.
④←آب را جرعه جرعه بنوشیم نه یک باره.
⑤←بعد از غذای چرب و گوشتی آب ننوشیم.
⑥←پس از مصرف میوه بلافاصله آب ننوشیم «برای معده و کبد مضر است!»

روش صحیح آب خوردن:نیم ساعت قبل از غذا
بعد غذا: اگز غذا چرب بود ۲.۵ساعت بعد از غذا اگر نبود چند دقیقه بعد آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.