سردرد درمانی با آب باران

دستور ویژه درمان های سخت سردرد

موقع ریزش باران برای چنددقیقه تاج سرتان را درمعرض قطرات باران درچندنوبت قراربدهید تا بارالکتریسته باران دراصابت به پوست سرتان باذن الله موجب شفا شده و غده هیپوفیز سیستم ایمنی آن بیدارشده و  عروق آغشته به گرفتگی و چرک ها و یا ورم ها ویا ..‌ رفع گردند
بشرطی که تردید نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.