فواید ریختن آب_آسمان(باران) در چشم

در روایت آمده است:

وَ إِن کَانَ بِهِ وَجَعُ العَینِ یَقطُرُ مِن ذَلِکَ المَاءِ فِی عَینَیهِ وَ یَشرَبُ مِنهُ وَ یَغسِلُ بِهِ عَینَیهِ یَبرَأُ بِأِذنِ اللهِ تَعَالَی.

اگر شخص مبتلا به چشم درد، از آب باران در چشم خود بریزد و از آن آب بنوشد و چشمانش را با آن بشوید، چشم دردش خوب می شود، به اذن خدای متعال.

منبع: مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج ۱۷، ص ۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.